Informatívna cenová ponuka

Vyberte požadovaný formát reklamy, mestá v ktorých bude vaša reklama umiestnená a vypočítajte si cenu reklamy.


Formát reklamy
V prípade záujmu o celú plochu vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.
A5
A6
A4

V mestách
V prípade záujmu o prenájom plochy v mestách Banská Štiavnica, Michalovce, Poprad, Zlaté Moravce vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Trvanie reklamnej kampane
V prípade záujmu o prenájom plochy na obdobie dlhšie ako 1 mesiac vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Frekvencia výmeny obsahu

Zhrnutie požiadavky
Vybrali ste si Reklamu vo výťahu, za čo vám ďakujeme.
Váš výber: formát - v meste -, na obdobie -, s frekvenciou výmeny -

Informatívna cena
Za reklamnú kampaň podľa vášho výberu vám cenu upresníme po následnom kontaktovaní.
0 bez DPH

Vaše kontaktné údaje