Ponúkame reklamné plochy vo výťahoch v bytových domoch v mestách Poprad, Banská Štiavnica, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné, Prievidza a Zlaté Moravce.

Zacielenie na regionálneho zákazníka

Pri našej reklame presne viete, kto bude príjemcom vášho reklamného odkazu. Kedže obyvatelia teda vaši zákazníci majú naše reklamné plochy takmer doma a stretávajú sa s nimi denne cestou vo výťahu.

Zapamätatelnosť vašej reklamy

Tým, že je naša reklamná plocha vo výťahu na očiach každý deň, je veľmi tažké si ju nevšimnúť a preto si obyvatelia zapamätajú reklamný odkaz.

Reklama akceptovaná zákazníkmi

Naše reklamné plochy sú akceptované obyvateľmi - vašimi zákazníkmi, nakoľko už roky tvoria súčasť výťahových kabín v ich bytových domoch.

Našej reklame sa váš zákazník nevyhne

Reklamu vo výťahu neviete zahodiť, odložiť, stratiť, prepnúť, vypnúť a ani prehliadnuť. Je na očiach zákazníka každodenne.

Exkluzivita v rámci odvetvia

Pri reklame vo výťahu si môžete byť istý, že aj keď zvolíte menší formát, počas doby objednávky nebude na reklamnej ploche vaša konkurencia.

ECO-FRIENDLY reklama

Namiesto kilogramov letákov a (často otravnej) neadresnej distribúcie v poštovej schránke, jedna reklamná plocha vo vyťahu bytového domu.

Odmena pre obyvateľov, teda vašich zákazníkov

Vďaka našej reklamnej ploche dostávajú obyvatelia bytových domov odmenu do fondu opráv.

Flexibilná výmena obsahu

Tento typ média je ľahko obmieňateľný, naše reklamné plochy sú v unifikovaných sekurity klaprámoch a výmenu obsahu v rámci jedného mesta dokážeme zabezpečiť do 24h.

Orange Slovanet Aquaterm Deutschmannn GVP Unicredit Tesco Diamon Kingmedia Auto-hned